Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Náhradní termín přijímacího řízení

Náhradní termín přijímacího řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 9. 6. 2020 000 14:11 | Kategorie: Aktuality

Náhradní termín pro uchazeče, kteří se omluví do pátku 12. června, je stanoven na 23. června od 8.00.

Omluva musí být písemná (stačí sken) včetně lékařského potvrzení.

Pro náhradní termín platí stejná pravidla jako pro řádný termín.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem odevzdá uchazeč při vstupu do budovy. Pokud jej neodevzdá, nemůže do budovy vstoupit.

Uchazeč také přinese vyplněnou volbu druhého cizího jazyka.

V Hradci Králové, 9. června 2020          Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.