Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Komunikace během uzavření školy

Komunikace během uzavření školy

Autor: admin | Publikováno 13. 3. 2020 000 12:21 | Kategorie: Aktuality

Prosíme rodiče a studenty,

aby v době uzavření školy, kdy neprobíhá standardní výuka, věnovali zvýšenou pozornost informacím v systému Bakaláři. Jako klíčový komunikační kanál chceme v této době používat systém Komens.  Pro všeobecné informace, informace o úkolech a zadané práci se budou nejvíce využívat třídní nástěnky tohoto systému. Pro distribuci výukových materiálu a odevzdávání zadaných úkolů bude využíván převážně systém Moodle. Konkrétně toto bude upřesněno jednotlivými vyučujícími přes nástěnky a zprávy Komensu. Vyučující může zvolit jiný způsob elektronické distribuce materiálů a úkolů. Prosíme studenty, aby vyučujícím v tomto směru vyhověli.

Důležitá poznámka pro přihlášení do systému Bakaláři. Pro viditelnost zpráv v Komens, určených pro studenty, je nutné se přihlašovat svým studentským přihlášením, nikoli rodičovským.

Komunikační sytém Komens je přístupný přes webovou aplikaci Bakaláři nebo přes mobilní aplikací na chytrých telefonech. Systém Moodle je přístupný přes webové stránky, případně také přes mobilní aplikaci.

https://bakalari.gybon.cz/bakaweb
https://moodle.gybon.cz

Mobilní aplikace
Mobilní aplikace pro Moodle
Mobilní aplikace pro systém Bakaláři

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.