Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Hygienické pokyny pro žáky na začátku školního roku 2020/21

Hygienické pokyny pro žáky na začátku školního roku 2020/21

Autor: admin | Publikováno 25. 8. 2020 000 10:59 | Kategorie: Aktuality

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud se jedná o nezletilého žáka, je telefonicky kontaktován jeho zákonný zástupce ohledně bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.

Neprodleně po vstupu do budovy školy použije žák dezinfekci na ruce. V každé učebně je nezbytné často a intenzívně větrat.

Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce. Ve škole je celkem 15 míst s dezinfekcí. Dezinfekce je umístěna také v každé učebně. Doporučuje se kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z vyučování.

Pokud nezletilý žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 bude umístěn do samostatné místnosti a telefonicky kontaktován jeho zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. Zákonný zástupce žáka kontaktuje telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud zletilý žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 opustí školu v nejkratším možném čase. Žák kontaktuje telefonicky svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař žáka.

Žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků neprodleně aktualizují své kontakty v systému Bakaláři. Žák nepředkládá žádné prohlášení o „bezinfekčnosti“.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.