Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Hodnocení maturantů, maturitní zkouška

Hodnocení maturantů, maturitní zkouška

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 31. 3. 2020 000 13:50 | Kategorie: Aktuality

Hodnocení maturantů

Hodnocení maturantů z nematuritních předmětů bude uzavřeno do 30. dubna 2020.
Hodnocení maturantů z maturitních předmětů bude uzavřeno dva pracovní dny před zahájením maturity.

Jak to vypadá s maturitní zkouškou?

Podle zákona č. 135/2020 Sb. platí, že  maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení vyučování ve škole, nejpozději však do 30. června 2020.

Maturitní zkoušku může konat žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce.

Maturitní zkouška se skládá ze zkoušek společné části a profilové části s tím, že ve společné části se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělávání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku.

Žákovi, který nebyl v prvním pololetí posledního ročníku hodnocen nebo neprospěl, škola umožní před hodnocením maturitní zkoušky komisionální přezkoušení.

Hodnocení maturitní zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky maturitní zkoušky, a to průměrem ze tří posledních vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí v posledním ročníku.


Aktuální informace budu nadále uveřejňovat zde.
Jan Štěrba

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.