Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Oznámení termínu voleb do školské rady

Oznámení termínu voleb do školské rady

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 4. 3. 2019 000 9:00 | Kategorie: Aktuality

Oznámení termínu voleb do školské rady

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a volebního řádu pro volby členů školské rady pro školy zřizované Královéhradeckým krajem účinného od 1. 5. 2012 sděluji podrobnosti k doplňovacím volbám do školské rady.

Ve školské radě skončí v souvislosti s ukončením studia Vít Jůza. V doplňovacích volbách bude tedy volen člen, kterého volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Jeho funkční období skončí 19. 11. 2020.

Za účelem volby zřizuji přípravný výbor.

Jeho členy jsou Mgr. Jitka Gloserová, Mgr. Hana Vokounová, Tereza Kaplanová.

Zvoleni do školské rady mohou být osoby způsobilé k právním úkonům.

Kandidáty je možné písemně navrhovat Mgr. Jitce Gloserové nejpozději do 4. 4. 2019.

Volba člena rady zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků

Oprávněni volit jsou zletilí žáci (v den konání voleb jsou starší 18 let) a zákonní zástupci nezletilých žáků.

Volba člena školské rady proběhne 10. 4. 2019 od 13.30 do 15.30 a od 16.30 do 19.00 ve sborovně školy.

Volič obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidátů (čtvereček, jméno a příjmení kandidáta).

Na místě určeném k úpravě lístku zaškrtne nejvýše jednoho kandidáta a odevzdá lístek do urny.

Pokud zaškrtne více kandidátů, je hlasovací lístek neplatný.

Za platné se považují volby, jichž se zúčastní alespoň pětina z celkového počtu zletilých žáků
a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Členem školské rady se stává kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

V Hradci Králové 4 . 3. 2019                                               Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.