Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Soutěž Frankofonie 2017

Soutěž Frankofonie 2017

Autor: Petra Zemanská | Publikováno 10. 2. 2017 000 15:37 | Kategorie: Aktuality, Francouzský jazyk

Soutěž Frankofonie 2017 je pořádána pro žáky učící se francouzský jazyk v základních a středních školách v České republice s cílem podpořit jejich znalosti o historii, geografii, kultuře a umění frankofonních zemí a jejich vzájemných vazbách. Soutěž společně pořádají Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzský institut, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze, velvyslanectví frankofonních zemí v ČR a Národní institut pro další vzdělávání v rámci Dnů Frankofonie.

Tematické zaměření soutěže:

Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži vyhlašuje každoročně deset výrazů používaných v jednotlivých frankofonních zemích, které vytvářejí základ tematického zaměření příslušného ročníku soutěže. Pro soutěž Frankofonie 2017 byly vyhlášeny následující výrazy: avatar, canular, favori, fureteur, héberger, nomade, nuage , pirate, émoticône, télésnober.

Podmínky soutěže:

Soutěž Frankofonie je ve školním roce 2016/2017 pořádána pro žáky základních a středních škol s výukou francouzského jazyka ve dvou soutěžních kategoriích:

 

Kategorie ZŠ je výtvarného zaměření. Je určena jednotlivcům, žákům ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Probíhá na úrovni školního a ústředního (celostátního) kola za následujících podmínek:

  • Žáci předkládají výtvarnou práci (kresbu, malbu) ve formátu maximálně A3
  • Ve výtvarné práci musí být zobrazen význam alespoň tří z deseti výrazů vyhlášených pro aktuální ročník soutěže Mezinárodní organizací Frankofonie
  • Žáci se do soutěže přihlašují elektronicky na adrese:  www.mzv.cz/frankofonie nebo www.talentovani.cz/frankofonie
  • Každá soutěžní práce musí být označena jménem a příjmením autora, názvem a adresou školy
  • K práci musí být přiložena vytištěná elektronická přihláška s podpisem žáka a zákonného zástupce
  • Do celostátního kola postupuje z jedné školy maximálně 7 výtvarných prací.

Výtvarné práce zašle škola včetně vytištěných elektronických přihlášek nejpozději do 24. února 2017 na adresu: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, odd. Talentcentrum. Obálka bude označena „Soutěž FRANKOFONIE 2017“.

Kategorie SŠ je určená pro žáky všech typů středních škol s výukou francouzského jazyka.

Soutěž je jednokolová a probíhá formou vědomostního kvízu*, který bude zveřejněn na webových stránkách MZV a na stránkách NIDV, za následujících podmínek:

  •  Vypracování vědomostního kvízu je možné pouze on-line.
  •  V případě, že žák dosáhne v první části kvízu maximálního počtu bodů, automaticky se mu otevře druhá část kvízu, která je časově limitována 5 otázek – 10 minut.
  • Vstupu do kvízu předchází vyplnění elektronické přihlášky.

 

*Pozn.: Na rozdíl od minulých ročníků není v kategorii SŠ součástí soutěže výtvarná práce.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.