Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Základy společenských věd > Výběrové řízení: Broumovské diskuze 7. – 8. 11. 2016

Výběrové řízení: Broumovské diskuze 7. – 8. 11. 2016

Autor: Alexandra Štefková | Publikováno 21. 10. 2016 000 12:42 | Kategorie: Základy společenských věd

Studenti, kteří projevili zájem o získání stipendia na účast na konferenci, musí splnit zadaný úkol a dodržet předepsaný termín (v opačném případě nebudou zařazeni do pořadí pro získání stipendia).

Termín pro odevzdání práce: pondělí 24. 10. 2016 do 14:00 (prof. Lehar, Štefková)

Termín vyhlášení: všichni zapojení studenti se sejdou v úterý 25. 10. 2016 v 9:40 v učebně S2 (USV), kde proběhne vyhlášení a administrace.

Úkol: student si vybere jeden z nabízených článků na téma EU, na základě prostudování napíše formou souvislého textu jeho reflexi (tj. shrnutí argumentů, vysvětlení podstaty článku vlastními slovy, příp. vyhledání dalších pramenů, přičemž v celém textu by měl být patrný názor studenta na danou problematiku)

Náležitosti textu: rozsah cca 250 – 350 slov, vlastní nadpis, odkazy na zdroje, jméno a třídu studenta (+ zarovnání do bloku, vel. 12, řádk. 1,5)

Kritéria hodnocení: zachycení smyslu článku, vyspělost argumentace, originalita vlastní úvahy, odkazy na text, formální úprava textu dle zadání

Články:

Luděk Bednář: Hlavním rysem evropské identity je její permanentní krize
https://www.euroskop.cz/8613/10388/clanek/hlavnim-rysem-evropske-identity-je-jeji-permanentni-krize/

Jiří Malý: Nahromadění krizí v EU: počátek evropské dezintegrace? (2015)

ftp://193.87.31.84/0211454/2015_04_sets.pdf

Petr Sak: Evropská identita a hodnoty (2008)
http://blisty.cz/art/44166.html

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.