Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Základy společenských věd > Je finanční gramotnost předpokladem nebo výsledkem bohatství?

Je finanční gramotnost předpokladem nebo výsledkem bohatství?

Autor: Alexandra Štefková | Publikováno 20. 1. 2016 000 6:58 | Kategorie: Základy společenských věd

Katedra financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty Slezské
univerzity v Karviné ve spolupráci s Českou národní bankou a
Statutárním městem Karviná pořádá již 8. ročník celostátní soutěže pro
středoškolské studenty

Napište esej na téma

Je finanční gramotnost předpokladem nebo výsledkem bohatství?

Forma eseje

Volný útvar odborného zaměření, maximálně 4 strany (A4, Times New Roman, 12p., řádkování 1,5). Odevzdání ve formátu MS Word, nebo Adobe pdf.

Odevzdání eseje

E-mailem na adresu soutez@opf.slu.cz v období 18. 1. – 14. 3. 2016. Na první straně eseje je nutné uvést kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefon, název a adresu studované střední školy, ročník studia. Autor soutěžní práce je povinen ve své práci uvést veškeré informační zdroje, ze kterých čerpal. Soutěžní práce může mít pouze jednoho autora.

Hodnocení eseje

1. Odborná porota složená z členů katedry financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, pracovníků České národní banky a statutárního města Karviná vybere 10 nejlepších prací.

2. Každý člen poroty na základě subjektivního hodnocení odbornosti a literární úrovně stanoví pořadí prací.

3. Vypočte se průměrné pořadí pro každou práci a sestaví se výsledné pořadí. Při rovnosti průměrného pořadí rozhoduje, které práci bylo častěji přiřazeno lepší pořadí.

4. Organizátoři si vyhrazují právo neudělit některou z cen, pokud eseje nebudou mít patřičnou odbornou úroveň.

Ceny

1. místo           15.000 Kč

2. místo           10.000 Kč

3. místo           5.000 Kč

letak_soutez

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.