Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Gybon chce opět pomoci – konto Anetka

Gybon chce opět pomoci – konto Anetka

Autor: admin | Publikováno 23. 11. 2016 000 14:27 | Kategorie: Aktuality

Navazujeme na dobrou tradici pomoci potřebným (Běh s Boženkou, dárcovství krve, charitativní sbírky atd.). Ráda bych Vás seznámila s novou akcí, kterou chceme podpořit. Jedná se o příspěvek na výzkum léčby onkologických onemocnění u dětských a mladistvých pacientů, protože naše bývalá studentka Anetka Vojtíšková tomuto hroznému onemocnění podlehla. I drobný finanční prostředek může pomoci s výzkumem léčby, a tak dát šanci dalším možným pacientům.

Byla bych ráda, pokud by každý student naší školy našel nějaké finanční prostředky, které by mohl na tento výzkum poskytnout. Za celou třídu vybraný obnos přineste Mgr. Ivetě Jalůvkové do 15. prosince 2016. Celkovou částku potom oficiálně za naši školu vložíme na účet dané nadace.

(Lze samozřejmě využít i možnosti pravidelného příspěvku na Konto Anetka –
č.ú. 3503770297/0100. VS 3331, poznámka pro příjemce: Konto Anetka)
logo_konto_krtek

Nadační fond dětské onkologie KRTEK ve spolupráci s Klinikou dětské
onkologie FN Brno hodlá finančně podporovat výzkum léčby sarkomů dětí,
adolescentů a mladých dospělých.

Za tímto účelem byl založen podúčet specifikovaný variabilním symbolem 3331.

Do názvu podúčtu bylo, se souhlasem pozůstalých, symbolicky použito
křestní jméno dívky, mladé ženy, která byla pacientkou Kliniky dětské
onkologie FN Brno a která bohužel této chorobě podlehla.

Anetčin životní příběh naleznete níže.

 

S poděkováním a s úctou všem dárcům

Váš Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Číslo účtu: 35 03 77 02 97/ 0100
Variabilní symbol: 3331
Poznámka pro příjemce: Konto Anetka

Příběh

Anetka byla sluníčko, veselá, velmi chytrá a ctižádostivá dívka, sportovkyně, herečka, tanečnice a modelka, která se radovala ze života a nepřipouštěla si starosti všedního dne.

Právě se vrátila z panetkarázdnin, aby začala poslední rok gymnázia, těšila se na vysněnou vysokou školu –
diplomacii. Měla výjimečný dar rozsvítit a prozářit každou situaci, svou euforií a nezdolným elánem nakazit celé své okolí. Na Vánoce 2008 jí byl zjištěn alveolární rabdomyosarkom, a proto místo příprav na maturitní ples započala těžký boj s velmi silným a obávaným nepřítelem… Během těžké léčby stačila výborně odmaturovat, vystudovat téměř celou vysokou školu, prožít velmi intenzivní lásku s konkrétním datem svatby… Osud náhle a bez varování otočil palec dolů a Anetka nás navždy opustila. Byla obrovským zářícím sluncem, které po celých pět let její těžké nemoci svítilo nám všem, dovedlo rozdávat úsměvy a sílu pod tíhou velkého strachu o život. Svým ohromným statečným srdcem a velkým odhodláním vybojovat si své zdraví a žít plnohodnotný život pětadvacetileté dívky nás všechny inspirovala a podporovala v naději.

Chtěli bychom poděkovat váženému panu profesoru Štěrbovi a celému jeho týmu za skvělý profesionální přístup a lásku, s jakou Anetku i ostatní nemocné děti léčil a nadále léčí.

Náš dík také patří Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici v Brně za péči a pomoc, kterou těmto dětem věnují.

 

Další informace naleznete zde: http://www.krtek-nf.cz/

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.