Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Biologická olympiáda – školní kolo

Biologická olympiáda – školní kolo

Autor: Tomáš Janáček | Publikováno 14. 1. 2016 000 10:03 | Kategorie: Aktuality, Biologie, Soutěže

B I O L O G I C K Á   O L Y M P I Á D A   2 0 1 5 – 1 6

Školní kolo

KATEGORIE C (primy a sekundy)
Školní kolo : čtvrtek   11.2.2016
3. a 4. hodinu : Test a poznávačka živočichů, hub a rostlin
Lo : 10.00 – 11.30 hod v učebně zeměpisu
a 6. hodinu : Praktický (laboratorní) úkol
Pe: 12.00 – 13.30 hod v laboratoři biologie

Podmínka účasti ve školním kole :Soutěžící před vstupem do školního kola předloží důkaz, že už začal pracovat na soutěžní domácí úloze na zvoleném domácím úkolu

KATEGORIE :   A (kvinty, sexty), B (tercie, kvarty)
Téma : Život je jen náhoda (Evoluce organismů)
garanti školního kola : Mgr. Vojta, Mgr. Loukota

Školní kolo – obě kategorie :
středa 10.2.2016
(Va) 5. a 6. hodinu : Praktický (laboratorní) úkol
12.00 – 13.30 hod v biologické laboratoři
čtvrtek 11.2.2016
(Lo) 5. a 6. hodinu : Test a poznávačka
12.00 – 13.30 hod v laboratoři biologie

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.