Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Český jazyk a literatura > Začíná jarní kolo projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny: Evropa a islám: přátelství, nebo válka?

Začíná jarní kolo projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny: Evropa a islám: přátelství, nebo válka?

Autor: Alexandra Štefková | Publikováno 18. 3. 2015 000 13:29 | Kategorie: Český jazyk a literatura

Zkuste, zda bude zrovna Váš článek vybrán do celorepublikového vydání MF Dnes! Články na první jarní téma odevzdávejte na adresu stefkova@gybon.cz do 30. 3. 2015. 

Zadání prvního tématu:

Evropa a islám: přátelství, nebo válka?

Napětí ve světě se stupňuje, teroristé se velmi často zaštiťují islámem. Začíná skutečně souboj kultur, nebo je náboženství zneužito k boji o moc?

Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor, následně ho podpořte argumenty. Pokud chcete, můžete se nechat inspirovat například některou z následujících podotázek:

  1. Mohou spolu v Evropě poklidně žít lidé různých kultur a náboženství?
  2. Kde je hranice mezi náboženstvím a agresí?
  3. Stojí za teroristickými útoky islám, nebo ho útočníci zneužívají?
  4. Bojíte se teroru v Česku a v Evropě?
  5. Je Islámský stát skutečným rizikem, nebo jen virtuálním nebezpečím?
  6. Kdo je za teror a násilí ve světě přímo či nepřímo zodpovědný?
  7. Čím islám evropskou kulturu obohatil? V čem je inspirativní?
  8. Má dnešní Evropa nějaké vlastní, svébytné hodnoty? Jaké?
  9. Kde jsou hranice svobody slova? Lze v jejím rámci zesměšňovat něco, co je druhým svaté?
  10. Jak zmírnit napětí ve světě a předcházet násilí?

Pozn.: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.

Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte.

Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále celý název školy a město.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.