Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Projekty > Program celoživotního učení > Projekt Comenius 2014 – 2015

Projekt Comenius 2014 – 2015

Autor: Petra Zemanská | Publikováno 11. 5. 2015 000 10:31 | Kategorie: Aktuality, Francouzský jazyk, Program celoživotního učení, Projekty

Ve dnech 17. až 26. dubna došlo k francouzské části výměnného programu Comenius 2014-2015 financovaného z fondů Evropské Unie. V pátek 17. 4. jsme se sešli na dvoře školy a vyrazili jsme do vzdálené Francie.

Díky obětavému nasazení řidičů jsme už druhý den mohli po noční jízdě navštívit funkcionalistickou kapli Notre Dame du Haut v Ronchamp, mistrovské dílo francouzsko-švýcarského architekta Le Corbusiera. Z Ronchamp jsme přejeli do hlavního města regionu Franche-Comté, Besanconu. Hradbami obehnané město je unikátní svým zachovalým středem a citadelou zapsanou v seznamu světového dědictví UNESCO. Po prohlídce tohoto urbanistického klenotu jsme zamířili do sýrárny v Poligny, jedinečné svou výrobou pro tento region typického sýru Comte. V místním  muzeu se nám dostalo i degustace tohoto výtečného sýra a dozvěděli jsme se vše o výrobě této pochutiny. Po této příjemné zastávce jsme se přesunuli do Lyonu, kde jsme přespali v hotelu. Po noci, strávené v měkkých postelích, jsme si prohlídli historické jádro Lyonu, navštívili galerii moderního umění a v odpoledních hodinách zamířili do rodin našich korespondentů v Avignonu.

Pondělního rána jsme vyrazili na pěší výlet do města Villeneuve lez Avignon, situovaného na protějším břehu řeky Rhony než Avignon. Tam jsme si prohlédli místní centrum současného divadla Chartreuse, zřízené v prostorech bývalého kartuziánského kláštera. Odpoledne patřilo divadelnímu představení ?? la renverse? na národní scéně v Cavaillon. Následoval večer v rodinách.

Následujícího dne jsme se věnovali poznávání Avignonu prostřednictvím hry, připravené pro nás studenty Lycée Frederic Mistral, po které jsme navštívili i perlu na koruně tohoto města, slavný Papežský palác, zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. V podvečer se pak konalo společné divadelní představené studentů našeho i avignonského gymnázia. Dalšího rána jsme odjeli z Avignonu, abychom mohli navštívit Nimes, město známé svými římskými památkami, v první řadě arénou, Augustovým chrámem a starou strážní věži Tour Magne. Z Nimes to už poté bylo jenom kousek cesty k akvaduktu Pont du Gard, monumentální přehlídce římského stavitelství, do dnešních dnů perfektně zachovalému přivaděči vody pro Nimes. Po návratu a krátké pauze s rodinami jsme šli do kina, kde jsme zhlédli americký film Lost River.

Během dne došlo k drobné změně programu konce týdne, a tak jsme čtvrteční ráno zahájili návštěvou Lycée Frederic Mistral, kde jsme se účastnili vyučovacích hodin, abychom poznali běžný život francouzského studenta. Po obědové pauze jsme se vydali do malebného městečka Baux de Provence, kterému dominuje rozlehlý hrad na skalním ostrohu nad městem. Město je ale také unikátní bauxitovými lomy, které se nachází v jeho okolí, a atrakcí, zvanou Carri?res de Lumi?res. Jedná se o strhující audiovizuální show, promítanou na stěny lomu, která nám všem vyrazila dech. Následoval návrat do Avignonu a večer strávený v rodinách.

Posledního rána v Avignonu jsme vyjeli na východ, do města Fontaine de Vaucluse. V městě se nachází zdroj řeky Sorgues, pátý nejsilnější vodní zdroj světa a jedinečná přírodní památka. Z města jsme zamířili do pitoreskního kláštera L´Abbaye de Sénanque vévodícího údolí zalitému levandulovými poli. Po krátké zastávce ve městě Gordes a po delší v supermarketu na předměstí Avignonu jsme se zúčastnili karnevalu pořádaného Lycéem Frederica Mistrala. Po této bujaré slavnosti přišel čas na poslední večer v Avignonu, strávený ve společnosti našich korespondentů.

Sobotní ráno poznamenalo spoustu slz, které vyplakali studenti čeští i francouzští při dojemném loučení před autobusem. Když však oschlo poslední oko a poslední kapesníček si našel cestu zpět do kapsy, opustili jsme Avignon. Ne však na sever, směrem do Čech, ale směrem přímo opačným, do Marseille, druhého největšího města Francie, významného přístavu na břehu Středozemního moře. V tomto živoucím městě jsme poobědvali oběd, a poté vyrazili na vyhlídkovou plavbu po útesech Calanques. Po krátkém rozchodu jsme pak vyrazili na dlouhou cestu do naší domoviny, kam jsme dorazili v neděli okolo poledne po noci strávené v autobuse.

Na závěr bych pak jménem studentů poděkoval Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy, která zaštituje projekt Comenius a naší paní profesorce, Petře Kutmonové, bez jejíhož úsilí a tvrdé práce by tento zájezd nikdy nebyl možný.

Kryštof Žáček, S4.A

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.