Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Český jazyk a literatura > Napište do MF Dnes na druhé téma: BEZPEČÍ DOMA, NA ULICI I NA SÍTI

Napište do MF Dnes na druhé téma: BEZPEČÍ DOMA, NA ULICI I NA SÍTI

Autor: Alexandra Štefková | Publikováno 9. 10. 2015 000 13:07 | Kategorie: Český jazyk a literatura, Základy společenských věd

Naše škola se již tradičně účastní projektu Studenti čtou a píší noviny ve spolupráci s MF Dnes. Od pondělí 12. 10. mohou pracovat s novinami studenti vybraných tříd přímo ve výuce. Studenti mají možnost napsat článek a být vybráni ke zveřejnění v celostátním deníku. Články odesílá za školu hromadně patron projektu, proto odevzdávejte nejdéle do 20. 10. 2015 na adresu stefkova@gybon.cz.

Zadání druhého tématu:

BEZPEČÍ DOMA, NA ULICI I NA SÍTI

Setkali jste se někdy sami nebo ve svém okolí s krádeží, loupeží, nebo jiným trestným činem? Jak jste to vnímali? A dáváte si pozor na to, komu svěřujete důvěrné informace?

Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor, následně ho podpořte argumenty. Pokud chcete, můžete se nechat inspirovat například některou z následujících podotázek

  1. Setkali jste se někdy s kriminalitou ? například krádeží, vykradením auta nebo bytu?  Jaká byla vaše zkušenost?
  2. Jak by se mohla snížit kriminalita u vás ve městě nebo na vesnici?
  3. Je bezpečněji na vesnici, nebo ve městě? Kde jsou sousedé všímavější?
  4. Ohlásili byste, kdyby se dělo něco, co podle vás není v pořádku?
  5. Znáte všechny lidi, s nimiž jste uzavřeli přátelství na Facebooku?
  6. Jak moc je podle vás sdílení informací na sociálních sítích zneužitelné? Máte s   tím osobní zkušenost?
  7. Myslíte si, že máte dost informací o tom, jaké údaje nemáte zveřejňovat na   internetu?
  8. Máte dost informací o bezpečném chování doma i cestou do školy nebo na kroužky?
  9. Hovoříte na toto téma s rodiči, učiteli?
  10. Co je vám osobně nejdražší? Co byste chtěli ochránit nejvíce?

Pozn.: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.

Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte. Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále celý název školy a město.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.