Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Český jazyk a literatura > MF Dnes vyhlašuje poslední téma podzimního kola projektu: MŮJ KRAJ, MOJE MĚSTO

MF Dnes vyhlašuje poslední téma podzimního kola projektu: MŮJ KRAJ, MOJE MĚSTO

Autor: Alexandra Štefková | Publikováno 22. 10. 2015 000 10:28 | Kategorie: Český jazyk a literatura, Základy společenských věd

Naše škola se již tradičně účastní projektu Studenti čtou a píší noviny ve spolupráci s MF Dnes. Studenti vybraných tříd mohou s novinami pracovat přímo ve výuce. Mají také možnost napsat článek a být vybráni ke zveřejnění v celostátním deníku. Články odesílá za školu hromadně patron projektu, proto odevzdávejte nejdéle do 3. 11. 2015 na adresu stefkova@gybon.cz.

Zadání třetího tématu:

MŮJ KRAJ, MOJE MĚSTO: BUDU TADY ŽÍT?

Jsou Češi, Moravané a Slezané lokálními patrioty? Vracejí se po studiích do svého rodiště? Proč nejsou ochotni stěhovat se kvůli práci? Kde byste chtěli žít, kdybyste si mohli vybrat?

Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor, následně ho podpořte argumenty. Pokud chcete, můžete se nechat inspirovat například některou z následujících podotázek

  1. Co pro mě znamená můj rodný kraj, mé rodné město?
  2. Definice kořenů: proč lidé žijí tam, kde žijí. Co je tam drží?
  3. Kdybyste si mohli vybrat: kde byste chtěli žít? A proč?
  4. Studovat budu doma ve svém regionu. Chci tu i pracovat a žít?
  5. Jsou Češi, Moravané a Slezané lokálními patrioty? Mají těsný vztah ke svému rodišti?
  6. Co byste ve svém kraji změnili, kdybyste měli tu moc?
  7. Chci pracovat ve městě. Udělám všechno pro to, abych se po studiích nemusel vrátit na venkov.
  8. Praha versus „venkov“. Opravdu se v hlavním městě žije jinak než ve zbytku země? Jaká je vaše zkušenost s rivalitou mezi městy?
  9. Mají studenti z menších měst a venkova větší ambici prosadit se ve velkoměstě než tamní ?domorodci??
  10.  Proč nejsou Češi ochotní stěhovat se kvůli práci.

Pozn.: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.

Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte. Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále celý název školy a město.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.