Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Projekty > ISS - partnerské SŠ > 18. ročník mezinárodního vědeckého semináře

18. ročník mezinárodního vědeckého semináře

Autor: Petr Slezák | Publikováno 6. 11. 2015 000 8:45 | Kategorie: Aktuality, ISS - partnerské SŠ

 Letos již uplynulo osmnáct let od doby, kdy se uskutečnil první ročník mezinárodního semináře zaměřeného na přírodní vědy s názvem International Seminar of Science (ISS), který je svojí historií a charakterem v evropském měřítku zcela unikátní. V roce 1997 byla jako třetí škola do tehdejší spolupráce mezi Gymnáziem Boženy Němcové v Hradci Králové a King Edward VII School v Lythamu přizvána i třetí střední škola, Gymnázium Siebold, sídlící v německém Würzburgu, kde se konal i první ročník tohoto semináře. Od té doby se tento projekt pořádá každoročně střídavě v jedné ze tří partnerských škol.Semináře se vždy účastní dvanáct studentů z pořadatelské školy a šest studentů z každé ze dvou partnerských škol. Studenti jsou ubytováni v rodinách a celý týden se věnují programu zaměřenému na fyzikální téma. Z naší školy se semináře většinou účastní studenti ze sekund a tercií.

V roce 2012 se partnerská škola v Lythamu sloučila s Arnold School pod názvem AKS. V říjnu 2012 doprovázeli Graham Finney a Sarah Hall skupinu z AKS a Petr Slezák skupinu z Gymnázia Boženy Němcové na seminář do Německa. Norbert Mantel zaměřil seminář na obnovitelné zdroje energie.

V roce 2013 se pořádal tradiční seminář na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové. Seminář nesl název „Role periodických dějů při objevování exoplanet“. V týdnu od 4. 11. do 8. 11. 2013 studenti prozkoumávali mechanické, akustické a elektrické periodické děje. Svá pozorování završili v planetáriu a své výsledky vložili do závěrečných prezentací.

Loňského roku se i přes počáteční obavy o budoucnost semináře tento díky obrovskému úsilí dr. Chrisse Jessopa v anglickém Lythamu nakonec uskutečnil. Tématem týdenního semináře byla aviatika.

Letošní ročník semináře proběhl v Německu. Po nedělním příjezdu do Würzburgu v brzkých ranních hodinách se naši studenti rozešli do hostitelských rodin, kde je toho dne čekal volný program.

V pondělí ráno už Norbert Mantel seznámil studenty s programem semináře a rozdělil je do šesti skupin po čtyřech. Každá skupina byla tvořena jedním českým, jedním anglickým (Angličané ale dorazili až v úterý odpoledne) a dvěma německými studenty. Po celou dobu semináře mezi sebou skupiny studentů soutěžily ve fyzikálních, sportovních a dalších disciplínách. Po rozdělení do skupin se studenti rozešli do vyučovacích hodin dle rozvrhu svých hostitelů. Odpoledne čekala studenty zábavná aktivita Lasertag, po které se přesunuli do svých hostitelských rodin.

IMG_20151015_092312

Náplň úterního dne byla věnována stavbám mostů. Dopoledne dostali studenti za úkol postavit 1m dlouhý most o nosnosti 1 kg jen za pomoci papíru a provázku. Kritériem hodnocení byla nosnost a váha mostu. Poté se studenti seznámili s technikou „Leonardova“ samonosného mostu, který si zkusili sami také postavit. Odpoledne čekala studenty procházka po vinici v oblasti „Stein“ a přivítání anglických kolegů. Večerní program se opět lišil v závislosti na hostitelských rodinách.

Ve středu ráno byl studentům zadán celoseminární úkol, a to přenos energií za pomoci řetězových reakcí různého typu. Cílem studentů bylo vytvořit řetězec na max. ploše 12 m2, ve kterém by se při použití různých předmětů přenesl počáteční energetický impuls na jeho konec. Mezi kritéria hodnocení spadala kreativita, spolehlivost a pestrost použitých materiálů a energií. Po dopolední práci a obědě v kantýně se studenti vydali do centra Würzburgu, kde navštívili radniční věž a proslulou rezidenci.

Ve čtvrtek dopoledne studenti pokračovali ve stavbě řetězců a po obědě absolvovali přednášku o profesoru Roentgenovi v budově univerzity, kde se nachází i museum profesora Roentgena i s jeho původní laboratoří. Poté studenti absolvovali prohlídku města s průvodcem.

V pátek studenti dokončili stavbu svých reakčních řetězců a v odpoledních hodinách změřili síly v bowlingu. V sobotu ráno vyrazili na historickou exkurzi do nedalekého Norimbergu, kde je pod vedením nadšených průvodců čekala prohlídka jak politického centra nacistů, tak i historického hradu a opevnění města. Zpět do hostitelských rodin se studenti vrátili až ve večerních hodinách.

IMG_20151016_101154

Volná neděle byla zpestřena dvouhodinovým společným programem v nedalekém lanovém centru, kde si studenti mohli vybrat trasu z několika okruhů různé obtížnosti a výšky. Po horolezeckém výkonu čekalo na studenty drobné občerstvení v podobě zákusku a čaje.

V pondělí ráno už stáli všichni natěšeni u svých řetězových experimentů a dolaďovali poslední detaily, aby pak o velké přestávce mohli prezentovat své práce jak před porotci, tak i před ostatními žáky školy. Jelikož mnohé z řetězových reakcí obsahovaly i pyrotechnické prvky, nevyhnula se celá škola ani planému požárnímu poplachu. Po více či méně úspěšných prezentacích studenti zhodnotili celý seminář, dostali pamětní trička a certifikáty o absolvování 18. ročníku Mezinárodního vědeckého semináře. Poté už se angličtí hosté vydali na zpáteční cestu do své vlasti a ve večerních hodinách je následovala i skupina studentů našeho gymnázia. I přes únavu z nočního cestování se studenti následujícího rána vrátili do Hradce Králové s krásnými zážitky a dojmy, obohaceni o mnohé poznatky a zkušenosti. Hlavně jsou ale bohatší o nové známé a kamarády z cizích zemí, kteří i přes kulturní a jazykové odlišnosti tvoří budoucí potenciál jednotné Evropy. Přejme si, aby navázaná přátelství byla trvalá a vydržela minimálně do dalšího semináře v roce 2016, kdy se studenti opět sejdou v Hradci Králové.

Pohled na celý seminář očima studentky Kateřiny Rezkové ze sekundy B čtěte v příloze:-)

1
1
1.pdf
511.5 KiB
659 Downloads
Detaily
2
2
2.pdf
493.6 KiB
657 Downloads
Detaily
3
3
3.pdf
498.4 KiB
579 Downloads
Detaily
4
4
4.pdf
465.1 KiB
562 Downloads
Detaily
5
5
5.pdf
475.0 KiB
683 Downloads
Detaily
6
6
6.pdf
449.9 KiB
588 Downloads
Detaily
Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.