Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Způsob záznamu písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Způsob záznamu písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Písemnou práci žák zaznamenává psanou formou. Žák s PUP může na základě doporučení školského poradenského zařízení písemnou práci zaznamenávat na školním PC nebo notebooku.  

 

V Hradci Králové 4. 1. 2023

Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.