Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Přijímací zkoušky > Ověření znalosti českého jazyka pohovorem

Ověření znalosti českého jazyka pohovorem

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Ověření znalosti českého jazyka pohovorem – týká se pouze cizinců, kteří nepíší test z českého jazyka

 

Ústní pohovor bude složen ze dvou částí:

1. Rozhovor zkoušejícího s uchazečem

Uchazeč odpovídá na otázky z těchto okruhů:

  • Informace o sobě
  • Jazyky
  • Základní škola
  • Střední škola
  • Volný čas

2. Prezentace předem připraveného projevu

Uchazeč si připraví samostatný projev přibližně na 2 minuty na libovolné téma, k prezentaci může používat obrázky, fotografie v telefonu.
Příklady témat: Můj oblíbený koníček, můj oblíbený předmět ve škole, můj kamarád/moje kamarádka, mé oblíbené místo, mé plány do budoucna.

 

Maximální délka pohovoru je 15 minut.

 

Ověření znalosti proběhne v budově školy v den konání jejich písemných testů.

Uchazeči přijdou v 10.50 před kancelář školy v prvním patře.

 

V Hradci Králové 9. 1. 2024                                                       Mgr. Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.