Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – společná část

Maturita – společná část

Povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk nebo matematika

Zkoušky se konají formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován.
Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí žák uspět u obou povinných zkoušek.

Nepovinné zkoušky:

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky, a to z nabídky: cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující.

Při výběru cizího jazyka (u povinných i nepovinných zkoušek) nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje – tzn. v případě naší školy – anglický, německý, francouzský, ruský a španělský.

Žák se ke společné části maturitní zkoušky přihlašuje do 1. 12. 2020.

V Hradci Králové dne 17. 8. 2020
Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com