Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – společná část

Maturita – společná část

Povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk nebo matematika

Zkoušky se konají formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován.
Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí žák uspět u obou povinných zkoušek.

Nepovinné zkoušky:

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky, a to z nabídky: cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující.

Při povinné i nepovinné zkoušce si může žák zvolit pouze takový cizí jazyk, který na naší škole studuje.

Žák se ke společné části maturitní zkoušky přihlašuje do 1. 12. 2023.

V Hradci Králové dne 1. 9. 2023

Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.