Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – společná část

Maturita – společná část

Povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk nebo matematika

Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí žák uspět u obou povinných zkoušek.

Nepovinné zkoušky:

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky, a to z nabídky: cizí jazyk, matematika.

Při výběru cizího jazyka (u povinných i nepovinných zkoušek) nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje – tzn. v případě naší školy – anglický, německý, francouzský, ruský a španělský.

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní části zkoušky z českého jazyka a literatury

Témata z cizích jazyků pro společnou část maturitní zkoušky

Žák se ke společné části maturitní zkoušky přihlašuje do 2. 12. 2019.

V Hradci Králové dne 3. 9. 2019
Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com