Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Běh s Boženkou

Běh s Boženkou

Přihlásit se

Položky označené * jsou povinné

Jméno a příjmení *
Adresa *
E-mail *
Datum narození *
Jste student? *  Ano
 Ne
Odkud víte o této akci?  Z webu
 Z Facebooku
 Z plakátu
 Od známých
Jinak, uveďte jak:
Poznámky
Antispam: Napište, který je rok *

 

[insert_php]
$komu = ‚jaluvkova@gybon.cz‘;
$hlavicka = ‚From:noreply@gybon.cz‘;
$hlavicka .= „\nMIME-Version: 1.0\n“;
$hlavicka .= „Content-Type: text/html; charset=\“utf-8\“\n“;
$predmet = ‚Přihláška na Běh s Boženkou‘;
$file = __DIR__.“/../../../extra/data.txt“;

$obsah2 = “;
if (!empty($_POST[‚jmeno‘]) AND !empty($_POST[‚adresa‘]) AND !empty($_POST[‚datum‘]) AND !empty($_POST[‚student‘]) AND !empty($_POST[‚mail‘]) AND !empty($_POST[‚rok‘])){
if ($_POST[‚rok‘]==2016){
$obsah2 = $_POST[‚jmeno‘] . ‚;‘ . $_POST[‚adresa‘] . ‚;‘ . date(‚d.m.Y‘, strtotime($_POST[‚datum‘])) . ‚;‘ . $_POST[‚mail‘] . ‚;‘;

if ($_POST[‚student‘]==’1′){$obsah2 .= ‚Ano;‘;}else{$obsah2 .= ‚Ne;‘;}
if (empty($_POST[‚jinak‘])!==TRUE){
$obsah2 .= $_POST[‚jinak‘] . ‚, ‚;
foreach ($_POST[‚odkud‘] as $o){
$obsah2 .= $o . ‚,‘;
}
}elseif (empty($_POST[‚odkud‘])!==TRUE){
foreach ($_POST[‚odkud‘] as $o){
$obsah2 .= $o . ‚,‘;
}
}
$obsah2 .= ‚;‘;
if (empty($_POST[‚poznamky‘])!==TRUE){
$obsah2 .= $_POST[‚poznamky‘];
}
$obsah2 .= PHP_EOL;

file_put_contents($file, $obsah2, FILE_APPEND | LOCK_EX);
echo (‚

Přihláška byla úspěšně odeslána

‚);

}}
elseif (!empty($_POST)){
echo (‚

Přihláška nebyla odeslána úspěšně, zkontrolujte prosím vyplněná pole

‚);}
//print file_get_contents(__DIR__.“/../../../extra/data.txt“);

[/insert_php]

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.