Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Projekty > ISS - partnerské SŠ > ISS 2019 Hradec Králové

ISS 2019 Hradec Králové

Autor: admin | Publikováno 31. 10. 2019 000 15:17 | Kategorie: ISS - partnerské SŠ

Mezinárodní vesmírná stanice (International Space Station – ISS) byla vynesena na oběžnou dráhu na podzim roku 1998. Za jasných nocí ji lze zahlédnout, jak se jako bílá tečka pohybuje po obloze rychlostí  7 700 m/s. Je symbolem lidského úsilí a spolupráce navzdory kulturním, etnickým, a politickým rozdílům moderního světa.

Mezinárodní vědecký seminář (International Science Seminar – ISS), který proběhl na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové minulý týden, byl již třiadvacátým seminářem tohoto druhu v řadě. Jeho první ročník se uskutečnil na podzim roku 1997 v německém Würzburgu (zhruba o rok dříve, než se první modul ISS dostal na oběžnou dráhu). Seminář je jedinečná akce založená na mnohaleté spolupráci spřátelených středních škol v německém Würzburku, anglickém Lythamu a Hradci Králové.

Každý rok je hostitelem jedna ze tří zmíněných škol. Vědecký seminář je zaměřený nejen na přírodovědné obory, ale i na kulturní, geografické a historické zajímavosti dané země a lokality. Protože angličtina je pracovním jazykem celého týdne, je třeba zmínit i jeho jazykový přínos pro české a německé studenty.  Dvanáct studentů pořádající školy pak hostí šestici studentů jedné a  šestici studentů druhé spřátelené školy.

Naše škola měla tu čest pořádat letošní seminář po třech letech. Šest německých studentů pod vedením Norberta Mantela a Stefana Götze dorazilo do Hradce Králové v sobotu večer.

Neděli strávili naši němečtí hosté se svými hostitelskými rodinami. Někdo navštívil Velkou pardubickou, někdo hrady a zámky v okolí.

V pondělí ráno jsme se sešli ve fyzikální laboratoři Gymnázia Boženy Němcové. V rámci seznamování jsme se představili a hravou formou zjistili více o svých koníčcích a zájmech.  Poté, co jsme se rozdělili do šesti pracovních skupin, nás čekal první fyzikální úkol. Měli jsme experimentálně zjistit úhly odrazu a lomu laserového paprsku dopadajícího na různé typy zrcadel a čoček. Odpoledne jsme se vydali prozkoumat taje Opatovické elektrárny, kde nás místní pracovník provedl od kotelen až ke komínům a vysvětlil nám, jak efektivně (a jak vůbec) uhelná elektrárna pracuje.

V úterý ráno nás čekaly další experimenty z oblasti geometrické optiky. Po krátké instruktáži jsme si vyzkoušeli, jak se dá postavit teleskop. Po obědě jsme se vydali do Muzea války 1866 na Chlumu. Po prohlídce muzea jsme za krásného počasí prozkoumali několik památníků z dob prusko-rakouské války v okolí muzea. Večer pak naši skupinu obohatil příjezd šestice anglických studentů pod vedením Chrise Jessopa a Fiony Burnett.

 

Středeční ráno nám svým deštivým počasím omezilo výhled z Bílé věže do okolí. Po obhlédnutí Hradce z ptačí perspektivy jsme se vydali za mírného deště na krátkou procházku přes historické části města a zelené parky zpět do školy. Po obědě jsme se pustili do výroby jader komet a vyzkoušeli si i další experimenty se suchým ledem. Později odpoledne jsme se potom zabavili krátkým sportovně-soutěžním kláním. V rámci meziskupinové soutěže jsme poměřili síly ve střelbě na koš a na florbalovou branku, skoku přes švihadlo a skoku z místa, šipkách a střelbě ze vzduchovky. Odpoledne jsme zakončili vyhlášením  výsledků a snědením cen.

Čtvrteční dopoledne patřilo Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Po krátkém představení fakulty jsme se rozdělili na tři skupiny a postupně se střídali v řešení matematických šifer a hlavolamů, měření rychlosti zvuku a proudu vzduchu, zkoumali jsme spektrální  čáry hélia a jiných plynů.

Po obědě jsme se na Přírodovědecké fakultě dozvěděli něco o radiaci, rentgenu a mlžné komoře. Poté jsme se vydali procházkou kolem zimního stadionu na soutok a zpět do školy. Tam jsme opekli tradičním českým způsobem špekáčky a vyslechli krátký koncert školního sboru Gybon.

V pátek brzy ráno jsme vyrazili vlakem do severočeské metropole. Do Liberce jsme po strastiplné cestě způsobené výlukou dorazili s drobným zpožděním a kvapem se přesunuli do iQLANDIE. Tam jsme shlédli  Velkou science show  a vyslechli si několik úryvků klasické i moderní hudby z programu zpívající fontány.  Po rychlé prohlídce různých vědeckých atrakcí jsme se vydali na Ještěd, odkud jsme znovu obdivovali pestrost a malebnost podzimní české kotliny. Zpět do Hradce jsme se unavení a plni zážitků vrátili až pozdě večer.

Ani  v sobotu ráno nebyl čas na lenošení. V Planetáriu Praha nás čekaly programy Planety v hrsti  (součástí programu bylo vytvoření modelu sluneční soustavy) a Horizon.  Poté jsme se přesunuli k Orloji, kde nás Honza Veselý upozornil na jeho astronomické zvláštnosti. Následovala prohlídka Staroměstské radnici od sklepení až po věž, z jejíhož vrcholu se nám skýtal výhled na celé historické centrum Prahy. Po krátkém rozchodu jsme se přesunuli vlakem zpět do Hradce Králové.

Program nedělního dne byl čistě v režii hostitelských rodin. Někdo vyrazil na nákupy, někdo do přírody, ale všichni jsme se sešli v 17 hodin před budovou zimního stadionu, abychom podpořili hradecké hokejisty v jejich boji proti Beranům ze Zlína. Po napínavém utkání plném skandování, gólů, napětí i zklamání jsme se shodli, že zážitky z ledního hokeje budou patřit k těm nejsilnějším.

Všudypřítomné kufry nám pondělního rána připomněly, že se náš seminář chýlí k závěru. Ve fyzikální laboratoři jsme všichni krátce zhodnotili, co nám přinesl a jaké zážitky si odnášíme.  Pak už přišly jen smutné chvíle loučení s našimi kolegy a kamarády, které jsme vyprovodili až na druhé nástupiště hradeckého Hlavního nádraží.

Mezinárodní vesmírná stanice je i přes řadu politických neshod a potyček, které její život provází, jediným trvale osídleným místem mimo planetu Zemi. Původní plánovaná životnost stanice měla končit v roce 2016, ale díky finanční podpoře vlád zemí celého světa je stále v provozu.

Technika vytvořená člověkem, je-li vytvořena poctivě a z dobrých materiálů, může i přes svoji křehkost očekávanou životnost značně prodloužit.

Přátelství a spolupráce lidí bývají ještě křehčí. Jsou-li však upevněny vzájemnými vzpomínkami, úctou a porozuměním, je jejich životnost věčná. Těšíme se na shledání – na příští seminář v Lythamu!

Děkujeme, kamarádi!

 

Zároveň děkujeme Elektrárně Opatovice a Klubu rodičů při Gymnáziu Boženy Němcové za finanční podporu a za propagační materiály Magistrátu města Hradce Králové. Děkujeme pracovníkům Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové za spolupráci!

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.