Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Tělesná výchova > Doplatek lyžařského kurzu tercií=třetích ročníků

Doplatek lyžařského kurzu tercií=třetích ročníků

Autor: Petr Slezák | Publikováno 5. 1. 2018 000 9:42 | Kategorie: Tělesná výchova

Doplatek 6 390 Kč prosím uhradit převodem z účtu na účet v termínu do 14.1.2018. Číslo účtu školy je 78- 7768090287/0100, variabilní symbol je rodné číslo (bez čísla za lomítkem), zpráva pro příjemce – jméno a příjmení dítěte a třída, kterou navštěvuje

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.