Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Knihovna

Knihovna

[insert_php]
$db_server = „localhost“;
$db_jmeno = „knihovna“;
$db_username = „knihovna“;
$db_password = „kni123hovna“;
@mysql_connect($db_server, $db_username, $db_password) or die(„

Nastala chyba při připojování k databázi.

„);
@mysql_select_db($db_jmeno) or die(„

Nastala chyba při výběru databáze.

„);
mysql_query(„SET NAMES utf8;“);
$i = 0;
if( !(empty($_POST[„autor“])) OR !(empty($_POST[„kniha“])) ) {
function hledej($autor, $kniha) {
if( empty($kniha) ) {
$sqlDotaz = „SELECT * FROM knihy WHERE autor LIKE ‚%$autor%'“;
}
elseif( empty($autor) ) {
$sqlDotaz = „SELECT * FROM knihy WHERE nazev LIKE ‚%$kniha%'“;
}
else {
$sqlDotaz = „SELECT * FROM knihy WHERE autor LIKE ‚%$autor%‘ AND nazev LIKE ‚%$kniha%'“;
}
return $sqlDotaz;
}
$hledani = mysql_query( hledej($_POST[autor], $_POST[kniha]) );
if( mysql_num_rows($hledani) != 0 ) {
echo „

„;
while($sqlRadky = mysql_fetch_array($hledani)) {
$i++;
if($i % 2 == 0) {
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
} else {
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
}
}
echo „

Jméno autora Název knihy Signatura Cena knihy
„;
if($sqlRadky[„novinka“] == „n“) echo „* „;
echo $sqlRadky[„autor“].“
„.$sqlRadky[„nazev“].“ „.$sqlRadky[„signatura“].“ „.$sqlRadky[„cena“].“,- Kč
„;
if($sqlRadky[„novinka“] == „n“) echo „* „;
echo $sqlRadky[„autor“].“
„.$sqlRadky[„nazev“].“ „.$sqlRadky[„signatura“].“ „.$sqlRadky[„cena“].“,- Kč

„;
}
} else {
echo „

„;
$sqlDotaz = mysql_query(„SELECT * FROM knihy ORDER BY autor ASC“);
while($sqlRadky = mysql_fetch_array($sqlDotaz)) {
$i++;
if($i % 2 == 0) {
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
} else {
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
}
}
echo „

Jméno autora Název knihy Signatura Cena knihy
„;
if($sqlRadky[„novinka“] == „n“) echo „* „;
echo $sqlRadky[„autor“].“
„.$sqlRadky[„nazev“].“ „.$sqlRadky[„signatura“].“ „.$sqlRadky[„cena“].“,- Kč
„;
if($sqlRadky[„novinka“] == „n“) echo „* „;
echo $sqlRadky[„autor“].“
„.$sqlRadky[„nazev“].“ „.$sqlRadky[„signatura“].“ „.$sqlRadky[„cena“].“,- Kč

„;
}
[/insert_php]

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.