4. Učební plán

4.1. Tabulka

nižší stupeň gymnázia

vyšší stupeň gymnázium

celkem za oba stupně

ročník šestiletého gymnázia

1.

2.

 

3.

4.

5.

6.

 

ročník čtyřletého gymnázia

 

1.

2.

3.

4.

                               časová dotace

název předmětu

v ročníku

celkem

v ročníku

celkem

Český jazyk a literatura

4

5

9

3

4

3

4

14

23

Anglický jazyk

3

4

7

3

3

4

4

14

21

Německý jazyk

3

3

6

3

4

3

3

13

19

Francouzský jazyk

3

3

6

3

4

3

3

13

19

Matematika

5

4

9

4

4

3

4

15

24

Informační a výpočetní technika

2

 

2

2

2

 

 

4

6

Dějepis

2

2

4

2

2

2

 

6

10

Občanská výchova

1

2

3

 

 

 

 

 

3

Základy společenských věd

 

 

 

2

2

2

2

8

8

Fyzika

2

2

4

3

2

3

 

8

12

Chemie

2

2

4

3

2

2

 

7

11

Biologie

2

2

4

3

2

3

 

8

12

Zeměpis

2

2

4

2

3

 

 

5

9

Hudební výchova

1

1

2

2

2

 

 

4

6

Výtvarná výchova

1

1

2

2

2

 

 

4

6

Tělesná výchova

2

2

4

2

2

2

2

8

12

Volitelný předmět 1

 

 

 

 

 

2

3

5

5

Volitelný předmět 2

 

 

 

 

 

2

3

5

5

Volitelný předmět 3

 

 

 

 

 

2

3

5

5

Volitelný předmět 4

 

 

 

 

 

 

3

3

3

Celkem

32

32

64

34

34

33

31

132

196