Obsah:

1. Identifikační údaje                                                          

Charakteristika školy                                                                

2. 1.  Velikost a vybavení školy                                                                  

2. 2.  Velikost a vybavení školy                                                                  

2. 3.  Velikost a vybavení školy                                                                  

2. 4.  Spolupráce s rodiči a jinými subjekty                     

Charakteristika ŠVP

3. 1.  Zaměření školy                                                                                   

3. 2.  Profil absolventa                                                                                 

3. 3.  Organizace přijímacího řízení                                                 

3. 4.  Organizace maturitní zkoušky                                                

3. 5.  Formy a metody vzdělávání, vzdělávací strategie                             

3. 6.  Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3. 7.  Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

4. Učební plán

4. 1.  Tabulka

4. 2.  Poznámky k učebnímu plánu

4. 3.  Začlenění průřezových témat

5. Učební osnovy

5. 1.  Český jazyk a literatura

5. 1. 1.  Charakteristika předmětu

5. 1. 2.  Tabulka osnov

5. 2.  Anglický jazyk

5. 2. 1.  Charakteristika předmětu

5. 2. 2.  Tabulka osnov

5. 3.  Německý jazyk

5. 3. 1.  Charakteristika předmětu

5. 3. 2.  Tabulka osnov (čtyřleté studium)

5. 3. 3.  Tabulka osnov (čtyřleté studium)

5. 4.  Francouzský jazyk

5. 4. 1.  Charakteristika předmětu

5. 4. 2.  Tabulka osnov

5. 4. 3.  Tabulka osnov (čtyřleté studium)

5. 5.  Občanská výchova

5. 5. 1.  Charakteristika předmětu

5. 5. 2.  Tabulka osnov

5. 6.  Základy společenských věd

5. 6. 1.  Charakteristika předmětu

5. 6. 2.  Tabulka osnov

5. 7.  Dějepis

5. 7. 1.  Charakteristika předmětu

5. 7. 2.  Tabulka osnov

5. 8.  Zeměpis

5. 8. 1.  Charakteristika předmětu

5. 8. 2.  Tabulka osnov

5. 9.  Matematika

5. 9. 1.  Charakteristika předmětu

5. 9. 2.  Tabulka osnov

5. 10.  Fyzika

5. 10. 1.  Charakteristika předmětu

5. 10. 2.  Tabulka osnov

5. 11.   Chemie

5. 11. 1.  Charakteristika předmětu

5. 11. 2.  Tabulka osnov

5. 12.   Biologie

5. 12. 1.  Charakteristika předmětu

5. 12. 2.  Tabulka osnov

5. 13.   Informatika a výpočetní technika

5. 13. 1.  Charakteristika předmětu 

5. 13. 2.  Tabulka osnov

5. 14.   Výtvarná výchova

5. 14. 1.  Charakteristika předmětu 

5. 14. 2.  Tabulka osnov

5. 15.   Hudební výchova

5. 15. 1.  Charakteristika předmětu                                                 

5. 15. 2.  Tabulka osnov

5. 16.   Tělesná výchova                                                                                              

5. 16. 1.  Charakteristika předmětu

5. 16. 2.  Tabulka osnov

6. Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy                                             

6. 1. Hodnocení žáka                                                                                                   

6. 2. Vlastní hodnocení školy                                                                                                               

3

5

5

5

6

6

7

7

7

8

9

9

10

11

12

12

12

14

17

17

17

19

43

43

44

50

50

52

56

63

63

65

70

78

78

80

84

84

87

95

95

96

113

113

115

125

125

127

132

132

134

142

142

143

159

159

161

170

170

171

174

174

176

181

181

183

194

194

197

206

206

208