Krajská komise fyzikální olympiády Hradec Králové

           Jednota českých matematiků a fyziků – pobočka Hradec Králové

 

Ředitel /ka/  školy

Referent/ka/ fyzikální olympiády

 

 

                  Úvodní dopis k 59. ročníku fyzikální olympiády

 

    Vážení kolegové a kolegyně.

V úvodu bych chtěl poděkovat všem, kteří se v uplynulém období podíleli na organizaci fyzikální olympiády a práci se studenty. Touto cestou bych rád poděkoval i vedení krajského úřadu,  které každoročně oceňuje nejlepší účastníky vědomostních soutěží (a tedy i FO) i organizátory těchto soutěží.  

Dnešní doba příliš nepřeje výuce předmětů, jako je fyzika. Proto Vás prosím, abyste navzdory tomu více propagovali fyzikální olympiádu a vydrželi.

 

   V uplynulém ročníku byl ve druhém kole kategorie A  úspěšný jediný řešitel, ale s pouhými 15 body nepostoupil do celostátního kola.  To je nejhorší výsledek, který jsem ve svém archivu dohledal. Nejstarší výsledy mám z celostátního kola 25. ročníku FO v roce 1984. Ve všech ročnících byli zástupci našeho kraje (z doby Východočeského kraje jsem bral účastníky škol z dnešního Královéhradeckého kraje). Aspoň třikrát obsadili naši soutěžící  dvě z prvních tří míst v celostátním kole.

  

  Na 48. MFO konané v Indonéské republice jsme získali 1 stříbrnou a 4 bronzové medaile.

 

    Posílám termíny jednotlivých kol soutěže a žádám o dodržení termínů přihlášek do krajských kol, abychom mohli zajistit místo, stravu  i ostatní náležitosti pro soutěžící.

    Přihlášky posílejte nejlépe elektronickou poštou. Neopomeňte uvádět jména soutěžících, třídu, kategorii, bodové hodnocení příkladů a jméno a adresu na referenta FO na škole a přesný název školy (přikládám vzor přihlášky). Připomínám, že do krajského kola může postoupit soutěžící, který úspěšně vyřešil (aspoň na 5 bodů) aspoň 5 úloh prvního kola a řešil  praktickou úlohu (pokud praktickou úlohu vyřešil úspěšně, počítá se do úspěšně vyřešených úloh).

    Další informace,  studijní texty i zadání úloh jsou na internetových stránkách ústřední komise http://fyzikalniolympiada.cz . 

 

    Žádám Vás podle možnosti i o pomoc při organizaci krajských kol – dozory a opravy úloh.

Přejeme všem účastníkům 58. ročníku FO hodně úspěchů v soutěži a všem učitelům fyziky hodně zdraví a elánu v práci pro fyziku.

    Pro jistotu ještě dodávám, že tento dopis, termíny a výsledky krajských kol FO uvádím na stránkách  www.gybon.cz/~sada/fyzikalniolympiada.html .

     

 

                  Srdečně zdravím a těším se na spolupráci

 

                                                                                                                      Za KK FO

                                                                                                                                                                                                                                                                   Václav Šáda                          

 

Přihláška do krajského kola fyzikální olympiády

Škola:

Referent fyzikální olympiády:

Elektronická adresa referenta FO:

 

Kategorie:

Jméno a příjmení

Bodování úloh prvního kola

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7