Psychologie


Náplň výuky:

Předmět psychologie

Odvětví psychologie

Vznik a vývoj lidské psychiky

Determinace lidské psychiky

Poznávací procesy

  • Pozornost

  • City

  • Psychologie činnosti, jednání a chování

  • Psychologie osobnosti